Za jakim duchem idziecie? Bóg na nas patrzy jak na przyszłych świętych

 

W tym roku szkolnym podczas zajęć w okresie Adwentu rozpoczęliśmy program pod hasłem „Za jakim duchem idziecie?”. Rozpoczęliśmy poszukiwanie Bożego Ducha w świecie i swoim życiu. Uczyliśmy się, jak patrzeć z wiarą na świat…”

Dzisiaj rozpoczynamy święty czas Wielkopostnego skupienia, poprzez który chcemy przygotować się do przeżywania największych i najświętszych wydarzeń z życia Pana Jezusa – Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Święta Wielkanocne są najradośniejszymi świętami dla wszystkich wierzących w Pana Boga. Zapytasz: dlaczego?

Popatrz na świat: przyroda budzi się do życia, ptaki zaczynają śpiewać, na drzewach pojawiają się zielone gałązki …rodzi się nowe życie.

Chrystus przynosi nam nowe życie…

A co dzieje się w naszych sercach?

Przez 40 dni przygotowujemy się na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym przez postanowienia, dobre uczynki, udział w Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, częste uczestnictwo we Mszy św. Pomyśl jakie uczucia budzą się w Twoim sercu? Czy czujesz radość, że czynisz to z miłości do Pana Jezusa.

Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Jezus pokazuje jak bardzo nas kocha.

Jest to jedyna miłość, miłość, która nie waha się oddać życia za umiłowane dziecko.

Czy ja swoim sercem chcę przyjąć tę miłość i dar nowego życia, który Jezus Zmartwychwstały daje każdemu człowiekowi.

Nowe życie to dar świętości. Świętość człowieka pochodzi z krzyża Jezusa Chrystusa. Można być świętym mocą łaski Chrystusa Umęczonego i Zmartwychwstałego.

Czy chcę przyjąć to nowe życie wyjednane na Krzyżu, które nazywa się świętość?

Świętość czyni człowieka obywatelem nieba, ukryta jest w sercu, w aktach woli i postawach, które znane są najczęściej jedynie Bogu. Dążenie do świętości sprawi, że nasz stosunek do świata jest inny, bardziej przeniknięty wiarą i modlitwą. Uczymy się wtedy patrzeć na świat, na siebie, drugiego człowieka oczami Pana Boga, a Bóg – Dobry Ojciec widzi w nas przyszłych świętych.

Skip to content