Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Dębniku OGŁOSZENIA,Rok 2021/2022 Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych kl. IV i V w okresie od 10 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych kl. IV i V w okresie od 10 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Komunikat
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku
z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych kl. IV i V
w okresie od 10 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów i pracowników naszej szkoły na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z opinią Sanepidu i zgodnie z ustaleniami z Organem Prowadzącym, zawieszam zajęcia stacjonarne w okresie od 10 grudnia 2021 r. do dnia 16 grudnia 2021 r. dla WSZYSTKICH uczniów klasy IV i V naszej szkoły.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 982 z póź. zm.) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wszystkie zajęcia realizowane będą zgodnie z planem zajęć stacjonarnych na platformie Teams.

Uczniowie, którzy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji mogą odebrać podręczniki ze swoich szafek.

Obiady dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej zostały odwołane.

Pozostali uczniowie, którzy nie zostali skierowani na edukację zdalną lub kwarantannę uczą się stacjonarnie wg planu lekcji.

Przypominam również, że uczniowie i pracownicy skierowani na kwarantannę lub izolację muszą respektować decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Bożena Puszczewicz
Dyrektor Szkoły

 

Related Post

Skip to content