Ogromny sukces uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr. W kategorii Skrzat brało udział 2994 uczniów z całego świata, wśród których 2 miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Wiktoria Pachulska. Natomiast wśród wyróżnionych. Czyli 2% najlepszych wyników znaleźli się: Tobiasz Jarząbek, Maja Żurawka, Filip Hofbauer, Milena Szczypiór, Hanna Gąszczak. Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.
Skip to content