W naszej szkole dla osób z talentem drzwi stoją otworem. Doskonalimy się z dziedzin, które najbardziej nas interesują. Uczniowie jak i nauczyciele zaangażowani są w wiele zajęć dodatkowych. Mamy sporo kół zainteresowań: teatralne, biologiczno-chemiczne i matematyczne. Oprócz tego fascynujemy się robotyką oraz zajęciami z CMI (Centrum Mistrzostwa Informatycznego). Bardzo lubimy potyczki szachowe i grę na pianinie, rozwijamy swoje pasje sportowe (piłka nożna, SKS, koszykówka), pisarskie i artystyczne (malarskie i muzyczne) pod okiem wspaniałych nauczycieli z pasją.
Skip to content