Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r

Dz.U.z 2020r.poz.410,  zajęcia w szkole są zawieszone od dnia 12marca 2020r. do dnia 25marca 2020r.

W związku z tym nauka w szkole jest prowadzona zdalnie we wszystkich klasach ze wszystkich przedmiotów.

Na potrzeby zdalnej edukacji jest przygotowana Platforma e – learningowa Moodle, nauczyciele korzystają także z komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych.

W razie pytań i problemów prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub dyrektorem

szkoły.

Skip to content