OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPSK

W DĘBNIKU

 

W dniu 14.10.2018r. wspólnota szkolna  Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku obchodziła uroczyście XVIII Dzień Papieski oraz 40  Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Dzień ten,  uczciliśmy podczas uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym w Wilkowie, którą odprawił ksiądz Proboszcz Tomasz Caputa, z udziałem zaproszonych gości – Panem Zbigniewem Pawlakiem – członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Panem Bogdanem  Zdybem – Wójtem Gminy Wilków, Panią Ireną Wagner – Cichosz – sekretarzem Gminy Wilków, pracownikami Gminy, Przyjaciółmi szkoły, Rodzicami i społecznością lokalną.

Uczniowie szkoły pod opieką pani Agaty Bryckiej i Iwony Cholaś przedstawili montaż słowno – muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II, jego nauce, postawie świętości, promieniowaniu ojcostwa, które wywarło przeogromny wpływ na losy Polski, Europy i świata.

Po zakończeniu mszy świętej Pani Dyrektor szkoły złożyła serdeczne podziękowania dla Pana Bogdana Zdyba Wójta Gminy Wilków, za dotychczasową współpracę,  pomoc i wsparcie jakim Pan Wójt wraz ze swoimi współpracownikami darzy szkołę w Dębniku. Pan Zbigniew Pawlak w imieniu Pani Marii Chodkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich wręczył podziękowanie Panu Wójtowi za widzenie roli szkoły w małych środowiskach wiejskich, za rozumienie znaczenia oświaty w przekazywaniu dziedzictwa narodowego, za życzliwą współpracę na rzecz dobra wspólnego.

Wszystkim, którzy przyczynili się do radosnego przeżywania tego dnia serdecznie dziękuję.

Bożena Puszczewicz

Skip to content