Uczniowie klasy piątej w ramach godzin wychowawczych, biorą udział w projekcje Uniwersytet Dzieci.

Projekt pt:”Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?”  Uczniowie są wspierani w rozwijaniu kompetencji obywatelskich i społecznych. Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad.

Skip to content