REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

 Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPSK W DĘBNIKU

 

 

  1. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych, korzystając z dzwonka zawiadamia personel o swoim przyjściu, dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.

 

  1. Pracownik, w obecności osoby, która przyprowadziła dziecko, przed wprowadzeniem dziecka na teren placówki mierzy dziecku temperaturę ciała przy użyciu termometru bezdotykowego. Termometr po każdym użyciu podlega dezynfekcji.

 

  1. Rodzic zobowiązany jest codziennie złożyć oświadczenie, że pozostawia dziecko w placówce zdrowe i bez oznak jakiejkolwiek choroby.

 

  1. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani innych przedmiotów.

 

  1. Pracownik po przebraniu dziecka, odprowadza je do sali, w której będzie  odbywało zajęcia. Nauczycielka pilnuje aby dziecko umyło ręce w łazience.

 

  1. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.

 

  1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko objawów chorobowych , pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.

 

  1. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych do szatni.

 

  1. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

 

Skip to content