Już po raz kolejny uczciliśmy pamięć świętego Jana Pawła II, tym razem pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Dnia 11.10.2016r.uczniowie klasy IV i V pod kierownictwem pani Agaty Bryckiej przygotowali montaż słowno- muzyczny, ukazujący prawdę o Bożym miłosierdziu i doświadczaniu go w naszej codzienności.

Przedstawili postać Jana Pawła II jako Wielkiego Nauczyciela Bożego Miłosierdzia, który wzywa nas do bycia świadkami tego miłosierdzia – dawania świadectwa, czyli potwierdzania i przekonywania innych, że miłość Boga do ludzi nie ma granic. Świadek miłosierdzia – na wzór Jezusa – ma świadczyć słowem i czynem. Świadectwo miłosierdzia jest szczególnie ważne wobec tych, którym brak dobroci, miłości, zgody.

Święty Jan Paweł II w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski mówił, że teraz potrzeba w naszym kraju ludzi, którzy mają „wyobraźnię miłosierdzia”, czyli takich ludzi, którzy potrafią dostrzec, że ktoś potrzebuje pomocy, potrafią się domyśleć, że trzeba komuś pomóc. Nie czekają, aż ktoś ich o to poprosi, lecz pierwsi wyciągają pomocną dłoń. Papież prosił, byśmy byli takimi ludźmi, spieszyli ludziom z pomocą, patrzyli na siebie z miłością i czynili miłosierdzie. A wokół nas jest dużo takich ludzi, którym możemy pomóc. Mamy tylko użyć „wyobraźni miłosierdzia” i zastanowić się, komu możemy na co dzień pomagać. Kto czeka na naszą pomoc?

Nie pogardzaj człowiekiem, choćby całkiem inny był,
Kochaj wszystkich jak braci, pomóż im.

Skip to content