Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Dębniku Rok 2016/2017,Wydarzenia XVI DZIEŃ PAPIESKI „BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”

XVI DZIEŃ PAPIESKI „BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”

Już po raz kolejny uczciliśmy pamięć świętego Jana Pawła II, tym razem pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Dnia 11.10.2016r.uczniowie klasy IV i V pod kierownictwem pani Agaty Bryckiej przygotowali montaż słowno- muzyczny, ukazujący prawdę o Bożym miłosierdziu i doświadczaniu go w naszej codzienności.

Przedstawili postać Jana Pawła II jako Wielkiego Nauczyciela Bożego Miłosierdzia, który wzywa nas do bycia świadkami tego miłosierdzia – dawania świadectwa, czyli potwierdzania i przekonywania innych, że miłość Boga do ludzi nie ma granic. Świadek miłosierdzia – na wzór Jezusa – ma świadczyć słowem i czynem. Świadectwo miłosierdzia jest szczególnie ważne wobec tych, którym brak dobroci, miłości, zgody.

Święty Jan Paweł II w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski mówił, że teraz potrzeba w naszym kraju ludzi, którzy mają „wyobraźnię miłosierdzia”, czyli takich ludzi, którzy potrafią dostrzec, że ktoś potrzebuje pomocy, potrafią się domyśleć, że trzeba komuś pomóc. Nie czekają, aż ktoś ich o to poprosi, lecz pierwsi wyciągają pomocną dłoń. Papież prosił, byśmy byli takimi ludźmi, spieszyli ludziom z pomocą, patrzyli na siebie z miłością i czynili miłosierdzie. A wokół nas jest dużo takich ludzi, którym możemy pomóc. Mamy tylko użyć „wyobraźni miłosierdzia” i zastanowić się, komu możemy na co dzień pomagać. Kto czeka na naszą pomoc?

Nie pogardzaj człowiekiem, choćby całkiem inny był,
Kochaj wszystkich jak braci, pomóż im.

Related Post

Skip to content