21  czerwca 2017r. cała nasza wspólnota spotkała się w Kościele Parafialnym w Wilkowie na Mszy Świętej, aby podziękować za wszystkie otrzymane łaski w mijającym roku szkolnym.

23 czerwca uroczyście pożegnaliśmy kolejny rok szkolny, na sali gimnastycznej Pani Dyrektor Bożena Puszczewicz wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, dyplomy oraz podziękowania dla rodziców. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie, którym klasa III  zakończyła swój pierwszy etap edukacyjny. Uczniowie wspominali czego nauczyli się przez minione trzy lata, występ uświetnił piękny taniec z szarfami. Po zakończeniu uczniowie spotkali się z wychowawcami, otrzymali świadectwa i rozpoczęli wakacje 🙂

Skip to content