Wielkanoc A.D. 2022

 

 Drodzy Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele, Pracownicy,

Rodzice, Uczniowie,

Drogie Wspólnoty Szkół i Przedszkoli

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

 

Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a  zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa.  Gdy jechał, słali swe płaszcze na  drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: «Błogosławiony Król, który przychodzi w  imię  Pańskie. Pokój w niebie i chwała na  wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli  ci  umilkną, kamienie wołać będą».

 

Te słowa Ewangelii św. Łukasza wprowadzają nas w czas Wielkiego Tygodnia, w  czas  najważniejszego okresu roku liturgicznego.

W bieżącym roku Wielki Tydzień ma dla nas szczególną wymowę, gdyż kilkadziesiąt ostatnich dni pokazuje, jak wielkiego Bożego Miłosierdzia potrzebuje świat, by egzystować
w pokoju. Wielkiego Bożego Miłosierdzia potrzebuje każdy z nas. Nasze serca przywiązane do różnych spraw codzienności wypełnione są troskami, problemami i często pozostają zamknięte na przyjście Jezusa. A On pragnie wkroczyć do Jerozolimy naszego życia, jak wkraczał w Niedzielę Palmową. Pragnie przeniknąć nasze słabości i trudności i otworzyć nasze oczy, byśmy dostrzegli cuda Bożej Łaski wokół nas. Pragnie obdarzyć nas Łaską Miłosierdzia w sakramencie pokuty, pragnie przynieść pokój do naszych serc i pokój dla świata. On kocha nas nad życie i dlatego swoje życie oddał  za nas na krzyżu, byśmy mieli życie wieczne.

W czasie Wielkiego Tygodnia dziękujmy więc Bogu za Jego Miłość , Miłość Największą. Bądźmy z Nim na krzyżowej drodze Miłości w Wielki Piątek. W ciszy Wielkiej Soboty oczekujmy czasu Zmartwychwstania, czasu Bożej Chwały.

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nasze serca miłością i  nadzieją.

Niech utwierdza  wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią,

miłości nad nienawiścią.

Niech blask Zmartwychwstania opromieni nasze życie!

    P R E Z E S

                                                                          Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

                                                                                              Maria Chodkiewicz

 

Skip to content