Uchwałą Rady Pedagogicznej zostały ustalone nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole:
1. 25 maja 2020r.
2. 26 maja 2020r.
3. 01 czerwca 2020r.

Skip to content