Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych,  wielu specjalnościach i odpowiedniej postawie moralnej. Są to pracownicy z długoletnim stażem pedagogicznym, którzy oddają powierzonym dzieciom to, co mają najlepszego. Starają się nie tylko przekazać uczniom wiedzę niezbędną na wyższych etapach kształcenia, lecz również w znacznym stopniu wpływając na ich wychowanie, tak, aby każdy uczeń wybierał te drogi rozwoju, które prowadzą nie tylko do osobistego szczęścia, lecz również do szczęścia innych, a w życiu, na co dzień kierował się chrześcijańską zasadą miłości.

W chwili obecnej w placówce pracuje 18 pedagogów, którzy prowadzą następujące zajęcia:

mgr Bożena Puszczewicz           – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji informatycznej, WDŻ.

mgr Agata Brycka                         – nauczyciel religii.

mgr Iwona Cholaś                        – nauczyciel wychowania przedszkolnego, plastyki.

mgr Justyna Szczypiór                – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Paulina Klimek                     – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Katarzyna Baran                   – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wf.

mgr Anna Chmielina-Głowacka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, geografii.

mgr Patrycja Ferenc                     – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny.

mgr Ewa Kluska                            – nauczyciel matematyki

mgr Małgorzata Radzwan           – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, logopeda.

mgr Marta Armata                        – nauczyciel języka niemieckiego.

mgr Magdalena Cygan                 – nauczyciel języka angielskiego.

mgr Lidia Langner                        – nauczyciel muzyki, gry na pianinie.

mgr Iwona Bylińska                      – nauczyciel historii.

mgr Joanna Staruszkiewicz        – nauczyciel biologii, tyflopedagog.

mgr Magdalena Węglińska         – nauczyciel chemii.

mgr Jolanta Hejna-Wawrów       – nauczyciel doradztwa zawodowego.

ks. mgr Tomasz Caputa               – nauczyciel religii.

mgr Tomasz Kołotyło                   – nauczyciel informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa.

mgr Jarosław Tuła                        – nauczyciel fizyki.

mgr Małgorzata Żulińska            – nauczyciel techniki.

mgr Ewa Marciniak                      – psycholog szkolny

mgr Barbara Słomka                    – nauczyciel wspomagający

lic Jolanta Konefał                        – świetlica.