Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych,  wielu specjalnościach i odpowiedniej postawie moralnej. Są to pracownicy z długoletnim stażem pedagogicznym, którzy oddają powierzonym dzieciom to, co mają najlepszego. Starają się nie tylko przekazać uczniom wiedzę niezbędną na wyższych etapach kształcenia, lecz również w znacznym stopniu wpływając na ich wychowanie, tak, aby każdy uczeń wybierał te drogi rozwoju, które prowadzą nie tylko do osobistego szczęścia, lecz również do szczęścia innych, a w życiu, na co dzień kierował się chrześcijańską zasadą miłości.

W chwili obecnej w placówce pracuje 23 pedagogów, którzy prowadzą następujące zajęcia:

mgr Bożena Puszczewicz              – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji informatycznej, WDŻ.

mgr Agata Brycka                           – nauczyciel religii.

mgr Iwona Cholaś                          – nauczyciel wychowania przedszkolnego, plastyki, muzyki.

mgr Justyna Szczypiór                   – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopedia

mgr Julia Bratosiewicz                    – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Katarzyna Baran                       – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wf.

mgr Anna Chmielina-Głowacka      – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, geografii.

mgr Patrycja Promna                          – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, świetlica.

mgr Maria Pawlak                             – nauczyciel języka niemieckiego.

mgr Magdalena Cygan                      – nauczyciel języka angielskiego, historii.

mgr Barbara Szindler                           – gry na pianinie.

mgr Joanna Staruszkiewicz               – nauczyciel biologii, chemii, tyflopedagog.

ks. mgr Tomasz Caputa                      – nauczyciel religii.

mgr Jarosław Tuła                              – nauczyciel fizyki.

mgr Małgorzata Żulińska                   – nauczyciel techniki.

mgr Barbara Słomka                          – nauczyciel wspomagający, surdopedagog, świetlica.

mgr Jagoda Wika                               – nauczyciel języka polskiego, biblioteka, logopedia

mgr Jadwiga Jagieła                          – nauczyciel matematyki, informatyki.

mgr Anna Szopa                                – logopeda, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Aurelia Janik                             – nauczyciel edukacji przedszkolnej.

 

Skip to content