Historia

Placówka działa na bazie dotychczas istniejącej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich, oddanej do użytku w 1961 r. Przez cały okres swojej działalności służyła dzieciom z okolicznych miejscowości: Lubskiej, Wilkowa, Ligotki, Młokicia, Krasowic, Pielgrzymowic, zaspokajając ich potrzeby edukacyjne i wychowawcze, zapewniając opiekę i organizując działalność kulturalną.

      Niestety w przeciągu kilku ostatnich lat władze lokalne, pomimo iż szkoła była jedyną instytucją oświatową i czynnikiem kulturotwórczym, postanowiły ją zlikwidować, tłumacząc się względami ekonomicznymi.

       Decyzja ta spotkała się z licznymi protestami rodziców, którzy organizowali różnorodne akcje (pikiety, spotkania z rodzicami, udział w sesjach, strajk okupacyjny), mające na celu uchronienie placówki przed likwidacją. Pomimo protestów rodziców szkoła została zlikwidowana, (chociaż uczęszczało do niej wówczas 95 dzieci) i pozbawiona dotychczasowego obwodu. Wcześniej jednak rodzice uczniów do niej uczęszczających nawiązali współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które zgodziło się poprowadzić naszą placówkę.

NASZA SZKOŁA KATOLICKA

     Placówka rozpoczęła swą działalność w roku szkolnym 2000/2001, zastępując zlikwidowaną w tym miejscu publiczną szkołę. Pieczę nad nią objęło Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które od 1990 r. skupia szkoły katolickie na wszystkich poziomach nauczania: przedszkola, zerówki, podstawówki, gimnazja i licea.

Skip to content