Uczniowie

Do Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku w chwili obecnej uczęszcza 80 dzieci z następujących miejscowości: Dębnik, Lubska, Ligotka, Młokicie, Pielgrzymowice, Krasowice i Wilków.

Szkoła jest placówką ogólnodostępną. Pomimo swojego katolickiego charakteru przyjmuje wszystkich uczniów, bez względu na deklarowane wyznanie. Rodzice posyłając do niej swoje dzieci, wyrażają aprobatę na proponowany w niej system kształcenia i wychowania, uwzględniający wartości chrześcijańskie.