1% podatku

1% PODATKU NA RZECZ SZKOŁY

Szanowni Państwo

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

im Powstańców Śląskich w Dębniku

pragnie przekazać pełne wdzięczności podziękowania za ubiegłoroczne wsparcie naszej szkoły 1% odpisu z podatku dochodowego.

Zebrane środki zostały przeznaczone na zakup czterech komputerów przenośnych, wykorzystywanych bezpośrednio na różnych zajęciach.

W tym roku ponownie zwracamy się o podobną pomoc, która ma posłużyć poprawie infrastruktury szkoły.

Od kilku lat jesteśmy w stanie przyjąć do nowych klas wielu zgłaszających się uczniów. Państwa pomoc ułatwi nam zapewnienie lepszych możliwości nauki dla tej młodzieży.

Za każdy dar serdecznie dziękujemy.

Przykładowy wpis do deklaracji podatkowej PIT:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEZNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki społecznej oraz wysokości kwoty na jej rzecz.

137. Numer KRS

0000044175

Wnioskowana kwota

Kwota z poz. ….. nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. ….., po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 138.

  zł ………. gr ………..             

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE       Podatnicy, którzy uzupełnili część ….., w poz. ….. mogą podać cel szczegółowy 1%,                 a zaznaczając kwadrat w poz. ….. wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacja o kwocie                 z poz. ….. . W poz. ….. można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
139. Cel szczegółowy 1%

PSP SPSK w Dębniku

140. Wyrażam zgodę

x

PIT 37 – nalezy wpisać:

w pozycji 137 – KRS 0000044175

w pozycji 138 – przekazana kwotę

w powycji 139 – PSP SPSK w Dębniku

w pozycji 140 – zaznaczyć pole, aby wyrazić zgodę na przekazanie swojego nazwiska, adresu oraz kwoty z pozycji 138

w pozycji 141 – dodatkowe informacje ułatwiajace kontakt z płatnikiem takie jak telefon lub e-mail

analogicznie w innych zeznaniach podatkowych:

PIT 36 – w pozycjach: 329 – 333

PIT 36L – w pozycjach: 97 – 101

PIT 38 – w pozycjach: 57 – 61

PIT 28 – w pozycjach: 134 – 138

Wpłaty dokona właściwy Urząd Skarbowy zgodnie z Państwa dyspozycją