„Karnawał z Babcią i Dziadkiem”. Pod takim hasłem obchodziliśmy dziś ich święto!! Niech żyją nam 100 lat!! To dla nich najmłodsi zatańczyli, zaśpiewali i recytowali wiersze, do których zostali przygotowani przez panią Iwonę Cholaś, Katarzynę Baran i Lidię Langner. Było pięknie i radośnie.

Skip to content