Z ostatniej chwili… Wiersze znane i lubiane, przez pierwszaków przedstawiane. Na nauczaniu zdalnym staramy się urozmaicać zajęcia, żeby było czytelnie i zabawnie, postanowiliśmy przedstawić krótką inscenizację wiersza pt.  ,, Z ostatniej chwili”. Wiersz ten opowiadał o podróży państwa bocianów. Dzieci w krótki, zabawny sposób opowiedziały tę historię. Ponadto wykonały pracę wiosenną oraz kreatywnie przedstawiły bociana wykonanego z papieru.

Link do inscenizacji: https://m.youtube.com/watch?v=uNybdQlhXto&feature=youtu.be