ODCHUDZAMY SZKOLNE PLECAKI

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 % do 15 % masy ciała dziecka,
 • tornister (plecak) powinien posiadać usztywnioną ściankę tylną przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki, zapewniające przyleganie plecaka do pleców,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra.

WYNIKI WAŻENIA TORNISTRÓW W NASZEJ SZKOLE:

KLASY I od 4 kg do 5,4 kg

KLASY II od 2,5 kg do 6,4 kg

KLASY III od 3,9 kg do 7,5 kg

KLASY IV – VI  dziewczęta od 5,5 kg do 9 kg

KLASY IV – VI chłopcy od 4,5 kg do 7,5 kg

POMIAR WYKAZAŁ, ŻE UCZNIOWIE TEJ SAMEJ KLASY NOSZĄ PLECAKI RÓŻNIĄCE SIĘ OD SIEBIE WAGĄ  NAWET O 3,5 KG!

TORNISTRY DZIEWCZĄT SĄ CIĘŻSZE O 1 – 1,5 KG NIŻ TORNISTRY CHŁOPCÓW!

CO TYLE WAŻY:

 • pusty plecak waży od 0,5 kg do 3 kg,
 • podręczniki i zeszyty to ciężar od 4 do 4,5 kg,
 • piórnik waży średnio około 0,3 kg,
 • waga przeciętnego śniadania to 0,5 kg,
 • waga stroju sportowego to 0,3 kg.

CO ZROBIĆ Z TYM CIĘŻAREM?

 • zbadaj ile waży twój pusty plecak,
 • wyrzuć wszystko co zbędne,
 • nie noś zabawek, pamiętników, albumów, słowników, atlasów, termosów,
 • zawsze noś plecak na obu ramionach,
 • trenuj sport, wzmacniaj mięśnie, zapisz się na dodatkowe zajęcia sportowe,
 • wykorzystuj możliwość przechowywania w szkole podręczników, zeszytów i przyborów plastycznych w szufladach i szafkach w salach lekcyjnych,
 • noś pustą butelkę na wodę i napełnij ją w szkole wodą z kranu, która w Gdańsku nadaje się do spożycia.

 

 • RAPORT Z AKCJI WAŻENIA PLECAKÓW W NASZEJ SZKOLE
 • W bieżącym semestrze w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku została przeprowadzona akcja „Odchudzamy szkolne plecaki”.
 • Założeniem akcji było uświadomienie rodzicom i uczniom jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążanie kręgosłupa zbyt ciężkim plecakiem oraz zmniejszenie wagi tornistrów oraz ich zawartości. W tym celu podjęte zostały działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli:
 • zostało przeprowadzone ważenie plecaków dzieci,
 • wychowawcy przeprowadzili z dziećmi pogadanki na temat zawartości plecaków,
 • w klasach odbyły się pokazy prawidłowego pakowania i noszenia plecaków,
 • w trakcie spotkań z Rodzicami wychowawcy poruszyli problem przeciążonych plecaków i skierowali ich uwagę na konieczność przestrzegania pewnych zasad podczas kompletowania wyprawki dzieci oraz pakowania plecaka,
 • na gazetce szkolnej zostały zamieszczone materiały opisujące wady postawy, prawidłowy sposób pakowania i noszenia plecaka.
 • W szkole badaniami objęto ogółem 6 oddziałów klasowych w klasach I – VI. Ogółem, zważono 41  plecaków, z czego 20 należało do chłopców, a 21do dziewczynek. Szczegółowe dane dotyczące akcji ważenia plecaków przedstawia poniższa tabela.
 • Tabela 1
Klasa Zestawienie uczniów

klas I-III,

u których przeprowadzono akcjęważenia plecaków

Chłopcy Dziewczynki Razem
Klasa I 1 2 4 6
Klasa II 1 6 5 11
Klasa III 1 7 3 10
Ogółem 3 15 12 27
 • Najcięższe plecaki ważyły 9 kg, 7,5 kg i 7kg, najlżejsze zaś ważyły 2,5 kg i 3,9 kg.
 • Przyjęto, że ciężar plecaka nie powinien być większy niż 10% wagi ciała ucznia. W tym miejscu należy podkreślić, że polskie ustawodawstwo nie reguluje kwestii maksymalnej wagi plecaka dzieci i młodzieży szkolnej. W literaturze poświęconej temu zagadnieniu nie ma jednolitego stanowiska co do maksymalnego stosunku wagi plecaka do wagi ciała ucznia. W Polsce, jak i na świecie przyjmuje się wielkość od 10% do 20% wagi ciała ucznia, choć najczęściej wskazywaną jako właściwa jest wartość do 10%.

 

 

 

 

Skip to content