🌳Głównym celem 29 akcji pod hasłem WSZYSTKIE ŚMIECI SA NASZE dotyczące sprzątania świata było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczną zbiórką śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Odtworzony film pt. s.o.s. ziemia-H.o.m.e. to ważna podróż przez wszystkie kontynenty, której celem jest zwrócenie uwagi świata na problemy oraz zagrożenia środowiska naturalnego: globalne ocieplenie, umierające lasy, wymieranie gatunków zwierząt, a także roślin oraz kończące się zasoby naturalne. To największe na świecie multimedialne wydarzenie wprawiło nas w zadumę i chwilę refleksji nad tym co pozostawimy po sobie na Ziemi.
20 września 2022 uczniowie klas I-VIII zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.
Wspólnie stworzony plakat obrazujący ziemię w roli głównej, pozostał w szkole piękną pamiątką dnia spędzonego w duchu ekologii i porządku.
Opiekun akcji dziękuje wszystkim za zaangażowanie.
Pozostająca w ekologicznym duchu
Joanna Staruszkiewicz
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, dziecko, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Skip to content