Odsloniecie_tablicy_ofiar_w Dębniku

W dniu 10 kwietnia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. Powstańców Śląskich pod patronatem św. Anny w DĘBNIKU,  miała miejsce podniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, dedykowanej Ofiarom zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD w 1940r. , Panu Prezydentowi  Rzeczypospolitej Polskiej profesorowi  Lechowi Kaczyńskiemu i innym Ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, wraz z umieszczonymi na niej kasetami z ziemią katyńską i smoleńską.

 

Mieliśmy zaszczyt przeżywać tę uroczystość w gronie wielu znakomitych gości min.:
Księdza Tomasza Caputy – proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Wilkowie,
Pana Bartłomieja Stawiarskiego – Posła na Sejm RP z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość,
Pana Bogdana Zdyba – Wójta Gminy Wilków
Pani Agnieszki Chyżyńskiej  – Viceprezes SPSK w Częstochowie,
Pana Wojciecha Próchnickiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłów

Wdzięczność przodkom jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, pasterzy, nauczycieli, wychowawców, którzy na różnych drogach życia, słowem i przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości, poświęcenia się dla braci. Jesteśmy dłużnikami tych, którzy swoją pracę i swoje życie poświęcili dla dobra Rzeczypospolitej.

Znamy powiedzenie z Ewangelii, że gdy zabraknie ludzkiego przekazu, wtedy kamienie wołać będą. Uroczystość poświęcenia kamiennej tablicy z ziemią zebraną w lesie katyńskim i smoleńskim była wyrazem wdzięczności, hołdu i czci oddanej przez społeczność naszej szkoły polskim Patriotom,  którzy dla dobra Ojczyzny – Polski gotowi byli złożyć na jej ołtarzu największy dar jaki mieli, swoje życie.

Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, a szczególnie Pani Prezes Marii Chodkiewicz,  za wsparcie i działania podjęte na rzecz szerzenia pamięci o polskich Bohaterach poległych na ziemi rosyjskiej i pielęgnowania jej w naszych szkołach.

Bożena Puszczewicz

Skip to content