Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.                                                                               

Spośród oddanych głosów największą ilość uzyskali i będą pełnić w Samorządzie następujące funkcje:

Bartłomiej Chmura      –  24 głosami został przewodniczącym szkoły
Julia Głowacka              –  23 głosami  została zastępcą przewodniczącego szkoły
Natalia Duszyńska       –  została skarbnikiem szkoły

Nowemu Samorządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Skip to content