Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 uwzględniające liczbę zdających / skalę procentową / skalę staninową / wynik gminy:

Przedmiot Liczba zdających Skala % Skala staninowa Wynik Gminy

/ stanin /

 język polski 5 51 5 5
matematyka 5 24 4 5
język  angielski 5 64 6 6
język niemiecki 0 ——————- ——————- ——————
Skip to content