Szanowni Rodzice,
Informuję, że od dnia 12 marca 2020 roku (czwartek) na okres dwóch tygodni w naszej szkole zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Tym uczniom, którym rodzice w dniach 12-13 marca (czwartek, piątek) 2020 roku nie będą mogli zapewnić opieki – szkoła zorganizuje opiekę na świetlicy szkolnej, (dotyczy to sytuacji szczególnych, kiedy rodzice nie będą mogli zapewnić opieki swoim małym dzieciom). Od dnia 16 marca 2020 roku natomiast szkoła będzie zamknięta. Zaleca się, aby już od dnia jutrzejszego, tj. od 12 marca (czwartek) 2020 roku uczniowie pozostali w domach (i unikali miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi!). W związku z powyższym proszę o zapewnienie dzieciom opieki. Proszę też o regularne śledzenie mediów elektronicznych szkoły, na których na bieżąco będą publikowane kolejne komunikaty (informacje). Polecam także bieżące śledzenie informacji, komunikatów i zaleceń publikowanych na stronach: Kuratorium Oświaty w Opolu, MEN, MZ oraz GIS.

Z poważaniem, Bożena Puszczewicz