Kategoria: ogłoszenia – przedszkole

Język angielski

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J. angielski w przedszkolu !!!!!!!!!!! W tym roku przedłużamy przygodę z językowym programem powszechnej dwujęzyczności. W ramach programu dzieci będą miały Język angielski 5 X w tygodniu – programy Baby…

Procedury i zasady funkcjonowania szkoły od 25.05.2020r

Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Oddziałów Przedszkolnych Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania…