Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczny Przedszkolak”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Bezpieczny Przedszkolak” został rozstrzygnięty.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. Wszystkie prace prezentowały bardzo wysoki poziom. Spośród 8 nadesłanych prac jury konkursowe wyłoniło laureatów do których trafią atrakcyjne nagrody gotowe do odebrania w siedzibie przedszkola. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Procedury i zasady funkcjonowania szkoły od 25.05.2020r

Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Oddziałów Przedszkolnych

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników

Procedura organizacji żywienia dotycząca prowadzenia szczególnych zasad ostrożności w celu zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, dzieci i uczniów

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

 Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPSK W DĘBNIKU

 

 

  1. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych, korzystając z dzwonka zawiadamia personel o swoim przyjściu, dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.

 

  1. Pracownik, w obecności osoby, która przyprowadziła dziecko, przed wprowadzeniem dziecka na teren placówki mierzy dziecku temperaturę ciała przy użyciu termometru bezdotykowego. Termometr po każdym użyciu podlega dezynfekcji.

 

  1. Rodzic zobowiązany jest codziennie złożyć oświadczenie, że pozostawia dziecko w placówce zdrowe i bez oznak jakiejkolwiek choroby.

 

  1. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani innych przedmiotów.

 

  1. Pracownik po przebraniu dziecka, odprowadza je do sali, w której będzie  odbywało zajęcia. Nauczycielka pilnuje aby dziecko umyło ręce w łazience.

 

  1. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.

 

  1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko objawów chorobowych , pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.

 

  1. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych do szatni.

 

  1. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

 

Edukacja przedszkolna

 Po pełnym rozpoznaniu potrzeb, informacji przekazanych internetowo oraz osobistym kontakcie telefonicznym, rodzice dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku, w dalszym ciągu deklarują podjęcie zdalnej edukacji przedszkolnej realizowanej przez oddziały przedszkolne w szkole. W związku z powyższym placówka dalej realizuje edukację przedszkolną w trybie online oraz wysyłanych internetowo materiałów edukacyjnych.

                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor

Bożena Puszczewicz

ANIOŁKI DUŻE NIE PRÓŻNUJĄ

 

A TO TYLKO CZĘŚĆ