Zapraszamy uczniów do nauki w naszej szkole!!!

1 min 4 lata

Dysponujemy wolnymi miejscami w bezpłatnym Oddziale Przedszkolnym i wolnymi miejscami we wszystkich oddziałach w szkole. Zapewniamy wysoki poziom nauczania oraz duże kompetencje kadry pedagogicznej o czym świadczą statystyki: Wyniki Sprawdzianu w 2016 r. Źródło: Odnośnik do strony OKE Wrocław Wyniki Nowego Sprawdzianu Szóstoklasisty przeprowadzonego w […]

Rok 2016/2017