Procedury i zasady funkcjonowania szkoły od 25.05.2020r

Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Oddziałów Przedszkolnych

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników

Procedura organizacji żywienia dotycząca prowadzenia szczególnych zasad ostrożności w celu zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, dzieci i uczniów

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

Related Post

Skip to content