Kategoria: ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EPIDEMII

Procedury i zasady funkcjonowania szkoły od 25.05.2020r

Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Oddziałów Przedszkolnych Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania…

Skip to content