Procedury i zasady funkcjonowania szkoły od 25.05.2020r

1 min 1 rok

Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Oddziałów Przedszkolnych Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Procedura organizacji żywienia dotycząca prowadzenia szczególnych zasad […]

NAUKA ZDALNA ogłoszenia - przedszkole Wydarzenia ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EPIDEMII